Viryiră
Muma-i Dumneadză
oară tră noi pecătoșii!

Mihai Eminescu