Viryiră
Muma-i Dumneadză
oară tră noi pecătoșii!

Editura Predania

Strada Grigore Manolescu nr. 25, Sector 1, București

Coordonator proiect Ionuţ Gurgu

Telefon: (+4)0748.219.996

Proiect Avdhela - Biblioteca Culturii Aromâne este construit în conformitate cu toate principiile libertatii de acces la informatie. Materialele digitalizate din cadrul Proiectului Avdhela reprezinta parte a tezaurului public national. Daca considerati ca drepturile dumneavoastra de autor v-au fost încalcate va rugam sa ne contactati via e-mail contact@proiectavdhela.ro pentru a actiona în consecinta.

The Avdhela Project - Aromanian Cultural Library is built in accordance to all principles of open access to information. The digitised material from the Avdhela Project represents a public national treasure. If you think that your copyrights have been infringed, we ask you kindly to contact us via email contact@proiectavdhela.ro so we can act consequently.